ਵਧੀਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੋ (1985)

─▀▄─▀▄─▀▄▄▀─▄▀─▄▀▄─▀▄─▀▄─▀▄▄▀─▄▀─▄▀▄─▀▄▄▀─▄▀─▄▀▄▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄─▀▄─▀▄▄▀─▄▀─▄▀▄─▀▄─▀▄▀─▄▀▀▄▀─▄▀─

TOWER